Boerrigter Fysiotherapie

Praktijk voor Algemene, Manuele, Orthopedische en Oedeemtherapie; Masters of Science in Physiotherapy

Specialisaties:

Klachten en revalidatie van schouder - hand - rug - knie - en voet. Schoudertaping, dry needling, cupping en bekkenklachten.

Manuele therapie - Sportfysiotherapie - Algemene fysiotherapie - RSI (Cans) / werkgerelateerde klachten - Preventief en therapeutisch tapen - Muzikanten blessures-muziekinstrument gerelateerde klachten - COPD - Ademhalings en ontspanningstherapie ( van Dixhoorn ) - Sympatische reflexdystrofie (CPRS 1) - Lid van European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation" (EUSSER) - Lopersspreekuur - Sportmassage - Lymphoedeem Therapie(drainage) - Aangesloten bij het KNGF, RGFMOB en Fysiovisie

Nieuwsberichten!


Ame heeft een nieuw certificaat ontvangen!
Ame heeft een nieuw certificaat ontvangen! Ze deed mee aan een 6-daagse Manuele Therapie Workshop over het Mulligan Concept.
Ze gebruikt deze technieken nu bij het behandelen van verschillende klachten.

De eerste groepstraining
Tijdens een 12 weken durend traject zal Ame deze groep begeleiden. Alle trainingen zijn speciaal bedacht en gericht op
specifieke klachten, om zo beter om te leren gaan met de klachten tijdens het sporten en bewegen!

Karel de Grotelaan
Na 11 mooie jaren zal vanaf 11 juli 2018 de locatie op de Karel de Grotelaan komen te vervallen.
Vanaf 12 juli heten wij jullie van harte welkom op onze hoofdlocatie Mauritsstraat 36.

PRAKTIJK

Behandelingen aan huis

Als uw arts op de verwijzing aangeeft dat u in uw eigen thuissituatie fysiotherapie dient te krijgen, (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om naar de praktijk te komen) komt de fysiotherapeut bij u thuis om u te behandelen. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op de praktijk te ontvangen.

Parkeren

Indien u met de auto naar uw afspraak komt, kunt u op eigen risico parkeren in de parkeervakken in de praktijkomgeving.

Vergoedingen

Niet alle vormen van behandeling worden standaard door alle zorg- verzekeraars vergoed. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u fysiotherapie niet, gedeeltelijk, of volledig vergoed. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat de vergoedingen zijn voor de therapie die u ontvangt. Kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Telefonische bereikbaarheid

In principe is de praktijk tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar. Het kan voorkomen dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan, u kunt dan uw naam, telefoonnummer en de eventuele reden waarom u belt, inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Privacy en klachten

Volgens de wet Bescherming van Persoonsgegevens, voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw therapeut. Wij doen onze uiterste best om u zo efficiënt en naar alle tevredenheid te behandelen. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft m.b.t. uw behandeling, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de desbetreffende therapeut. In de praktijk kunt u informatie verkrijgen over hoe hier mee om te gaan en de klacht verder af te handelen.

Cliëntdossier

Boerrigter Fysiotherapie is volgens de WGBO wetgeving verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Boerrigter Fysiotherapie is conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.

Boerrigter Fysiotherapie is een wetenschappelijke algemene fysiotherapiepraktijk met nadruk op orthopedische fysiotherapie, sportfysiotherapie en manuele therapie Fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling is gebaseerd op een holistische benadering en op het bewegend functioneren in bewegingsketens. Progressie van behandeling is gebaseerd op principes van het motorisch leren en wordt in overleg met de patiënt opgebouwd naar functionele training, sportgericht of werkgericht. Wij hechten aan persoonlijke aandacht voor, een goede uitleg aan en samenwerking met de patiënt.

Hans Boerrigter MScPT is werkzaam sinds 1981 als fysiotherapeut.
Hij is in 2003 afgestudeerd als Master of Science in Physiotherapy aan de Faculteit voor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij was hiermee de eerste en tot 2007 de enige fysiotherapeut in Eindhoven met een universitaire graad in de Fysiotherapie.
Hans Boerrigter is afgestudeerd op een studie naar de effecten van een door hem ontwikkelde stabiliserende schoudertaping op RSI klachten van onderarm en hand bij beeldschermwerkers. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in schouderproblematiek. Hij heeft zich daartoe ook aangesloten bij het Eusser; European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation.


Bregje van Laarhoven is in 2007 als Master of Science in Physiotherapy

afgestudeerd aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens het laatste jaar, waarin zij zich heeft gespecialiseerd in Musculoskeletale fysiotherapie, is er veel aandacht besteed aan het denken in bewegingsketens.

Uw klacht zal daardoor ook door Bregje van Laarhoven in het gehele bewegingspatroon bekeken worden, zodat er gestreefd kan worden naar een zo optimaal mogelijke, totale aanpak van de klacht.

In 2008 heeft zij de postgraduaatopleiding Musculoskeletale Kinesitherapie, in Nederland beter bekend als Manueel Therapie, aan de Universiteit van Gent afgerond. Als Manueel Therapeut beschikt zij over extra kennis en vaardigheden die u kunnen helpen om weer klachtenvrij te functioneren.

Daarnaast kunt u bij haar terecht voorLymphoedeem Therapie(drainage)


Ame Harris heeft haar opleiding gedaan aan de Universiteit van Pretoria, ZA.

Na haar studie heeft ze o.a. haar werkervaring opgedaan in het Steve Biko Ziekenhuis in Pretoria, ZA.
Zij heeft zich naast orthopedische klachten en revalidatie veel beziggehouden met neurologische
klachtenbeelden, zowel bij sporters als bij niet-sporters. Na haar studie heeft ze zich verder verdiept in
Dry Needling en Cupping, Kinesiotaping en de Kinetic Control bij rugklachten. Ook Ame baseert haar
fysiotherapeutisch handelen op het denken in bewegingsketens.


Mindy Weinshenker-Boerrigter is Office Manager

Als u de praktijk belt, zult u mij aan de telefoon krijgen. Bij mij kunt u terecht met al uw
vragen over afspraken, rekeningen, groepslessen en vele andere zaken.

TARIEVEN

CONTACT OPNEMEN