Boerrigter Fysiotherapie

Praktijk voor Algemene, Manuele, Orthopedische en Oedeemtherapie; Masters of Science in Physiotherapy

Specialisaties:

Klachten en revalidatie van schouder - hand - rug - knie - en voet. Schoudertaping en bekkenklachten.

Sportfysiotherapie - Algemene fysiotherapie - RSI (Cans) / werkgerelateerde klachten - Preventief en therapeutisch tapen - Muzikanten blessures-muziekinstrument gerelateerde klachten - COPD - Ademhalings en ontspanningstherapie ( van Dixhoorn ) - Sympatische reflexdystrofie (CPRS 1) - Lid van European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation" (EUSSER) - Lopersspreekuur - Sportmassage - Lymphoedeem Therapie(drainage) - Aangesloten bij het KNGF, RGFMOB en Fysiovisie

Nieuwsberichten!


Nieuwe collega!

Caroline Bazelmans, fysiotherapeut sinds 2002, begint op 1 november 2019 bij Boerrigter Fysiotherapie
Specialisaties zijn: Oedeemtherapeut Fysiotherapeut op haptonomische basis
BIG: 89057543804 Ame & Bregje
Onze collega's, Bregje en Ame, treden allebei uit dienst per 1 oktober 2019. Bregje heeft i.v.m. een druk leven met twee kleine kinderen besloten om te stoppen als fysiotherapeute en Ame gaat een andere richting volgen in een meer zakelijke sfeer. De afgelopen jaren hebben wij met veel plezier samen gewerkt. Bregje en Ame, bedankt voor alles en veel succes met jullie nieuwe uitdagingen! Aan onze patiënten laten we graag weten dat we er natuurlijk voor zorgen dat alle behandelingen worden opgevangen door een nieuw team die past bij onze visie en missie!

Vanaf 1 november hebben wij een nieuw team, De website wordt geupdate en de nieuwe fysiotherapeuten worden aan jullie voorgesteld.

Our colleagues, Bregje and Ame, are both leaving our practice on October 1 2019. Bregje has decided to quit being a physiotherapist, due to a busy life with two small children. And Ame will be following a different path in a more business-minded environment. We have enjoyed working together in the past years. Bregje and Ame, thank you for everything and good luck with your new challenges! We are pleased to inform our patients about the continuity of all treatments, which will be ensured and performed by a new team that fits our vision and mission!

PRAKTIJK

Behandelingen aan huis

Als uw arts op de verwijzing aangeeft dat u in uw eigen thuissituatie fysiotherapie dient te krijgen, (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om naar de praktijk te komen) komt de fysiotherapeut bij u thuis om u te behandelen. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op de praktijk te ontvangen.

Parkeren

Indien u met de auto naar uw afspraak komt, kunt u op eigen risico parkeren in de parkeervakken in de praktijkomgeving.

Vergoedingen

Niet alle vormen van behandeling worden standaard door alle zorg- verzekeraars vergoed. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u fysiotherapie niet, gedeeltelijk, of volledig vergoed. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat de vergoedingen zijn voor de therapie die u ontvangt. Kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Telefonische bereikbaarheid

In principe is de praktijk tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar. Het kan voorkomen dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan, u kunt dan uw naam, telefoonnummer en de eventuele reden waarom u belt, inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Privacy en klachten

Volgens de wet Bescherming van Persoonsgegevens, voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw therapeut. Wij doen onze uiterste best om u zo efficiënt en naar alle tevredenheid te behandelen. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft m.b.t. uw behandeling, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de desbetreffende therapeut. In de praktijk kunt u informatie verkrijgen over hoe hier mee om te gaan en de klacht verder af te handelen.

Cliëntdossier

Boerrigter Fysiotherapie is volgens de WGBO wetgeving verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Boerrigter Fysiotherapie is conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.

Boerrigter Fysiotherapie is een wetenschappelijke algemene fysiotherapiepraktijk met nadruk op orthopedische fysiotherapie, sportfysiotherapie en manuele therapie Fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling is gebaseerd op een holistische benadering en op het bewegend functioneren in bewegingsketens. Progressie van behandeling is gebaseerd op principes van het motorisch leren en wordt in overleg met de patiënt opgebouwd naar functionele training, sportgericht of werkgericht. Wij hechten aan persoonlijke aandacht voor, een goede uitleg aan en samenwerking met de patiënt.

Hans Boerrigter MScPT is werkzaam sinds 1981 als fysiotherapeut.
Hij is in 2003 afgestudeerd als Master of Science in Physiotherapy aan de Faculteit voor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij was hiermee de eerste en tot 2007 de enige fysiotherapeut in Eindhoven met een universitaire graad in de Fysiotherapie.
Hans Boerrigter is afgestudeerd op een studie naar de effecten van een door hem ontwikkelde stabiliserende schoudertaping op RSI klachten van onderarm en hand bij beeldschermwerkers. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in schouderproblematiek. Hij heeft zich daartoe ook aangesloten bij het Eusser; European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation.

BIG nummer: 39033179304

Mindy Weinshenker-Boerrigter is Office Manager

Als u de praktijk belt, zult u mij aan de telefoon krijgen. Bij mij kunt u terecht met al uw
vragen over afspraken, rekeningen, groepslessen en vele andere zaken.

TARIEVEN

CONTACT OPNEMEN